LINE it!

หลายคนกำลังสงสัยว่าปีกจมูกบานมั้ย ต้องตัดปีกจมูกหรือเปล่า?  ความกว้างของปีกจมูกที่เหมาะสมนั้นต้องได้สัดส่วนกับความกว้างของใบหน้า โดยทั่วไปเราแบ่งสัดส่วนของใบหน้าตามแยวยาวเป็น 5 ส่วน

ความกว้างของปีกจมูกจะประมาณ 1/5 ความกว้างของใบหน้า โดยแนวของปีกจมูกจะตรงกับเส้นที่ลากจากมุมตาด้านใน ถ้าปีกจมูกกว้างกว่านี้ จัดว่ามีปัญหาปีกจมูกบานค่ะ การแก้ไขปีกจมูกบานนั้นขึ้นกับสาเหตุว่าปีกจมูกบานจากอะไร 

 

รูปที่ 1 ปีกจมูกบานเนื่องจากเนื้อปีจมูกหนา กรณีนี้วิธีแก้ไขคือตัดเนื้อปีกจมูกด้านนอกส่วนที่บานออก แล้วเย็บปีกจมูกให้เล็กลง

รูปที่ 2 ปีกจมูกบานเนื่องจากรูจมูกกว้าง กรณีนี้วิธีผ่าตัดแก้ไขคือผ่าตัดลดขนาดรูจมูก

รูปที่ 3 ปีกจมูกบานเนื่องจากฐานจมูกกว้าง กรณีนี้วิธีแก้ไขคือผ่าตัดเย็บฐานจมูกเข้าหากัน

ในบางครั้งปัญหาปีกจมูกบานเกิดจากเนื้อปีกจมูกหนา รูจมูกกว้างและฐานจมูกกว้าง กรณีเช่นนี้ต้องแก้ไขทั้งสามส่วนร่วมกันเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ