อัตราค่าบริการนี้ เป็นอัตราค่าบริการเบื้องต้น หากท่านต้องการทราบอัตราค่าบริการที่ชัดเจน สามารถสอบถามได้ที่  หรือ โทร 0809138388